Month: September 2010

CBS Handel en Horeca publicaties

De CBS themapagina “Handel en horeca” biedt toegang tot belangrijke en veel geraadpleegde StatLine-tabellen. Periodiek verschijnt ondermeer dee Monitor Detailhandel en Monitor Horeca. Deze publicaties geven ieder kwartaal…

CBS Industriemonitor

De CBS themapagina “Industrie en energie” biedt toegang tot belangrijke en veel geraadpleegde StatLine-tabellen. Handig is de periodieke Industriemonitor. Deze publicatie geeft maandelijks in tekst en beeld, informatie over:…