Month: February 2012

Nederland per 4-positie postcode (Geoplaza)

De Universiteitsbibliotheek van de VU heeft met Geoplaza een zeer aantrekkelijke collectie digitaal geografisch kaartmateriaal publiek beschikbaar gemaakt. Het Geoplaza is ontwikkeld vanuit de Kaartenverzameling van de Universiteitsbibliotheek…

Register onder toezicht staande ondernemingen (DNB en AFM)

De Nederlandsche Bank (DNB) beheert een aantal vergunningenregisters waarin opgenomen vergunningen die door de DNB en/of de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn verleend.De meeste financiële ondernemingen moeten over…