De Universiteitsbibliotheek van de VU heeft met Geoplaza een zeer aantrekkelijke collectie digitaal geografisch kaartmateriaal publiek beschikbaar gemaakt. Het Geoplaza is ontwikkeld vanuit de Kaartenverzameling van de Universiteitsbibliotheek er richt zich primair op Nederland. Er zijn zowel topografische bestanden (zoals de TOP10NL), als thematische bestanden beschikbaar (zoals de Bodemkaart van Nederland en De Nieuwe Kaart van Nederland). Op Geoplaza vind je ondermeer Nederland per 4-positie postcode.

De bestanden kunnen bekeken worden met o.a. Open StreetMap of Google Maps als ondergrond, maar kunnen voor een groot deel ook gedownload en bewerkt worden in een GIS.

Meer informatie: http://geoplaza.ubvu.vu.nl