De Nederlandsche Bank (DNB) beheert een aantal vergunningenregisters waarin opgenomen vergunningen die door de DNB en/of de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn verleend.De meeste financiële ondernemingen moeten over een vergunning van DNB of de AFM beschikken om activiteiten te mogen verrichten in Nederland.

De betreffende ondernemingen staan onder doorlopend toezicht van DNB of de AFM. Bepaalde ondernemingen zijn uitgezonderd van de vergunningplicht of verbodsbepaling omdat zij zijn vrijgesteld, onder een wettelijke uitzondering vallen of omdat aan de ondernemingen een ontheffing is verleend (door DNB of AFM).

Naast informatie over banken, (her)verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen zijn onder meer gegevens beschikbaar over:

  • aandeelhouders
  • clearinginstellingen,
  • geldtransactiekantoren,
  • trustkantoren en
  • actuariële organisaties

Ook vergunninghouders voor het bemiddelen van financiele diensten zijn opgenomen. Tussenpersonen voor levensverzekeringen, schadeverzekeringen en spaarrekeningen (en producten) vallen onder het DNB/AFM vergunningen systeem.

Het register is doorzoekbaar en (deels) te downloaden als CSV of XML bestand.

Meer informatie: http://www.dnb.nl/toezichtprofessioneel/de-consument-en-toezicht/registers/index.jsp