Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een aantal nieuwe bestanden beschikbaar. Het betreft shapeformaat kaarten met:

  • de statistieken per vierkant van 100 bij 100 meter (op basis van het meest recente Bestand Bodemgebruik),
  • de wijk- en buurtkaart 2011 en
  • een kaart met alle bevolkingskernen in Nederland (peildatum 2008).

CBSvierkanten100m bevat vierkanten van 100 bij 100 meter in vectorformaat (x- en y- coördinaten volgens de Rijksdriehoeksmeting). Per vierkant zijn inwoneraantallen over meerdere jaren beschikbaar. Om redenen van betrouwbaarheid en geheimhouding kunnen bepaalde gegevens ontbreken, dit in verband met o.a. privacy wetgeving. De cijfers maken vergelijkingen in de tijd mogelijk omdat de vierkanten in tegenstelling tot vele andere cartografische grenzen, door de tijd niet veranderen.

CBS: In 2011 zijn er nog twee gemeenten waarvan de grenzen nog nooit zijn gewijzigd.

Het bestand is 89 Mb groot en bedekt het land en water van Nederland volgens de meest recente kaart van het Bestand Bodemgebruik van het CBS met uitzondering van het IJsselmeer, de Waddenzee en de Westerschelde.

De Wijk- en buurtkaart 2011 bevat de digitale geometrie van de grenzen van buurten, wijken en gemeenten. De gemeentegrenzen volgen de gemeentegrenzen van het Kadaster. Buurtgrenzen zijn gebaseerd op gegevens van gemeenten en de grens van het land met grotere wateren is gebaseerd op het meest recente bestand Bodemgebruik. Versie 2 van deze kaart zal verschijnen in januari 2013 (januari 2014 volgt versie 3). Iedere versie bevat nieuwe databestanden met daarin de actuele variabelen afkomstig uit de statline tabel “Kerncijfers wijken en buurten”.

De kaart met bevolkingskernen in Nederland bevat de digitale geometrie met de contouren van de bevolkingskernen (kerncijfers uit 2008). Voor wat betreft het databestand is dit de meest uitgebreide kaart beschikbaar. Naast de geografische naamgeving en geometrische lokalisering, is er ook een categorisering naar inwonertal beschikbaar, evenals uitgebreide inwonersstatistieken, woongegevens en informatie over nabije voorzieningen (waaronder de afstand tot winkels dagelijkse boodschappen).

Meer informatie: