Het CBS heeft de digitale geometrie van de wijk- en buurtkaart ook beschikbaar als download in het ESRI formaat. De gemiddelde gebruiker zal in beginsel weinig aan kunnen vangen met dit bestand, maar voor gevorderden die onbekend zijn met het CBS als bron voor dit soort informatie, is het goed om te weten dat dit gewoon beschikbaar is. Kerncijfers van de buurten en de geaggreggeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten, zijn aan de kaart toegevoegd.

De wijk- en buurtkaart is samengesteld uit drie bronnen:

  • de gemeentegrenzen via de afdeling Geo-informatie van het Kadaster;
  • de buurtgrenzen via de gemeenten
  • de grens van het land met grotere wateren is gebaseerd op het Bestand Bodemgebruik van het CBS zelf.

Meer informatie en download via: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/publicaties/geografische-data/archief.