Voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen heeft het CBS recent drie kaarten beschikbaar gemaakt. Elke kaart bevat een regionale indeling met de gemeentelijke indeling als ondergrond. Per regionale indeling is aangegeven welke gemeenten ertoe behoren. Er zijn kaarten voor:

  • Provincies 2011
  • COROP-gebieden 2011
  • Stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties 2011

Als gevolg van de gebruikte statistische criteria kan de afbakening afwijken van de bestaande bestuurlijke samenwerkingsverbanden.

Zie:  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/publicaties/publicaties/archief/2011/2010-kaarten-regionale-indelingen-2011.htm