Met een omvang van zo’n 55 miljard euro is de bouw een van de grotere sectoren in Nederland. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) verricht zowel in opdracht als op eigen initiatief, onderzoek voor marktpartijen en overheid naar de bouw en de gebouwde omgeving en dan met name bouweconomische analyses. Het EIB analyseert zowel bouwbrede trends als branchespecifieke ontwikkelingen.

Belangrijke jaarlijkse publicaties zijn onder andere:

  • Bedrijfseconomische kencijfers van b&u-bedrijven
  • Bedrijfseconomische kencijfers van gww-bedrijven

Naast generieke ramingen voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw, publiceren zij ook regelmatig over deelbranches zoals bijvoorbeeld afbouw-, terrazzo- en vloerenbedrijven.

Voor meer informatie:  www.eib.nl