Begin deze maand is het digitale Benelux-Modellenregister online gekomen. In het Benelux-Modellenregister kun je (gratis) online zoeken naar de gegevens en afbeeldingen van de in de Benelux geregistreerde tekeningen of modellen.

Opgenomen zijn de modellen die geldig waren op 1 januari 2012 of later werden ingeschreven. Dit betekent dat er in de resultaten:

  • geen modellen zichtbaar zijn die voor 1 januari 2012 zijn vervallen of doorgehaald;
  • wel modellen kunnen voorkomen die inmiddels niet meer geldig zijn, bijvoorbeeld omdat ze na 1 januari 2012 zijn doorgehaald of vervallen.

De database bevat uitsluitend de reeds in het Benelux-Modellenblad gepubliceerde modellen en bevat dus ook geen lopende aanvragen (depots) of nog niet gepubliceerde inschrijvingen. Eventuele recente wijzigingen in een registratie zijn ook niet direct online zichtbaar. Dit gebeurt pas na publicatie in het Benelux-Modellenblad, de officiële publicatieplaats voor Beneluxmodellen. Deze maandelijkse publicatie bevat naast de officiële gegevens en afbeeldingen van ingeschreven tekeningen en modellen, ook de vernieuwingen en wijzigingen van de inschrijvingen.

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is doorlopend bezig haar dienstverlening te verbeteren. Met het online Modellenregister is weer een flinke een stap gezet. Het BBIE is de officiële instantie in de Benelux voor de registratie van merken en modellen. Het BBIE kan ook het bestaan van een idee op een bepaalde datum vastleggen in een zogenaamd i-DEPOT

Meer informatie: