De website RegioAtlas biedt inzicht in de bestuurlijke inrichting van Nederland. De RegioAtlas is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en laat zien welke regionale samenwerkingsverbanden er op de diverse beleidsterreinen zijn en hoe die zich tot elkaar verhouden.

De nieuwe website maakt het mogelijk om eenvoudig zelf regiokaarten samen te stellen, te vergelijken en analyses te maken.

regioatlas Capture [600]

Meer informatie: