Vanaf 1 september 2016 bestaat alleen nog de naam Wageningen University & Research. Wageningen UR wil af van de verschillende submerken en één gezicht tonen naar buiten. De oude naam DLO was al eerder stilletjes geschrapt, nu verdwijnen ook bekende namen als LEI, Alterra en Imares.

wur

Via de website van Wageningen University & Research is veel onderzoek en data op het gebied van landbouw, voeding en de “biobased economy” beschikbaar. Via de sub-site “KennisOnline” toont Wageningen UR de resultaten van onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ).

Meer informatie: