Het herstel van de melkprijzen in 2016 laat langer op zich wachten dan voorspeld. Wat betekent dit vooruitzicht voor de melkveehouderij? De Rabobank publiceert elke drie maanden het Kwartaalbericht Zuivel:

In het eerste kwartaal van 2016 zijn de melkprijzen licht gedaald. De verwachting was dat ze stabiel zouden blijven, maar de wereldwijde melkproductie steeg verder en marktherstel liet op zich wachten. Hierdoor konden verwerkers het melkprijsniveau niet verder in stand houden.

In Nederland is de melkproductie fors gestegen in vergelijking met 2015. Enerzijds kwam dit door de rem op de melkproductie in het eerste kwartaal van 2015, vanwege de dreigende superheffing. Die rem verdween in april, maar naar verwachting vlakt de productiestijging vanaf april dit jaar weer af. Het huidige productieniveau zet zich vervolgens voort, waarbij de curve in productie weer vergelijkbaar wordt met voorgaande jaren. Maar die curve komt wel op een veel hoger niveau te liggen. De jaarlijkse melkproductie zal daarom gaan schommelen tussen de 13 en 14 miljard kilogram.

Bron: Kwartaalbericht Zuivel (april 2016)

Meer informatie: