In opdracht van StiDEM (Stichting Detailhandelseconomie en Maatschappij) heeft Panteia onderzoek gedaan naar ruimtelijke- economische omzetkengetallen binnen de detailhandel. De kengetallen geven inzicht in het functioneren van de winkels en de (nieuwe) distributie mogelijkheden van het winkelaanbod. Ook zijn ze bedoeld om de ruimtelijk- economische effecten in kaart te brengen.

Er zijn nu omzetkengetallen berekend voor de periode 2013 t/m 2015 op basis van gegevens van het CBS, Locatus en op basis van de sectorramingen die Panteia zelf produceert. De laatst beschikbare kengetallen van het HBD dateerde uit 2013. De omzetkengetallen gaan over een drietal onderwerpen:

  • de omzet per m² winkeloppervlakte,
  • de omzet per hoofd van de bevolking en
  • de omzet niet-in-winkel (waaronder internetaankopen).

Deze laatste categorie is een nieuwe toevoeging op wat het HBD eerder publiceerde. Alle nieuwe (en oude) gegevens zijn te vinden via het kennisportal www.detailhandel.info. De omzetkengetallen zullen jaarlijks (rond april) geactualiseerd gaan worden.

Meer informatie: