Antwoord voor bedrijven maakt informatie van de overheid voor ondernemers beter toegankelijk. Voor vrijwel iedere branche vind je in één oogopslag wat moet, wat mag en wat kan, zoals vergunningen en vereisten, wetten en regels, belastingen en subsidies.

Naast de informatie op de website kan je ook bellen met vragen. Ook e-mail en chat met een van hun medewerkers is mogelijk. Zij zullen of direct een antwoord geven of verwijzen naar de overheidsinstantie waar je moet zijn.

Antwoord voor bedrijven is een activiteit van de Nederlandse overheid. Zij werken nauw samen met ministeries, andere rijksoverheden, provincies, waterschappen en gemeenten. Antwoord voor bedrijven sluit aan bij het initiatief om alle verschillende informatiebronnen binnen de overheid met elkaar te verbinden. Dit gebeurt onder de naam Antwoord©.

Website:  http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
Mobiel: http://m.antwoordvoorbedrijven.nl
Nieuwsbrief: http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/service/participanten/abonneren
RSS-feed: http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/service/rss

Postadres:
Postbus 20105
2500 EC Den Haag

Bezoekadres:
Juliana van Stolberglaan 148
2595 CL Den Haag