De website Overheid.nl is de kortste weg naar overheidsinformatie. Deze website (onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) is het portaal tot alle informatie van de Nederlandse overheid op internet. De website is gericht op particulieren en bedrijven en biedt door middel van een zeer duidelijke interface eenvoudig toegang tot landelijke, provinciale en gemeentelijke overheidsinformatie. 

Je vind hier bijvoorbeeld niet alleen alle mogelijke adresinformatie, ook wet- en regelgeving, lokale bekendmakingen, het Staatsblad en parlementaire documenten zijn snel te vinden.

Meer informatie zie : http://www.overheid.nl