De regionale websites van de Kamers van Koophandel in Nederland bevatten een schat aan informatie over ondernemen in die betreffende regio. Om deze informatie te vinden, moet je slim gebruik maken van de mogelijkheid die “Mijn KvK Regio” je biedt!

kvk1

Deze optie (zie bovenstaand screenshot) vind je terug op de algemene website van de KvK: http://www.kvk.nl/. Zodra je een plaats of postcode hebt opgeven, verhuis je van de landelijke naar de betreffende regionale KvK-website.

Kies hier nu voor de menu-optie “Ondernemen in uw regio” (zie onderstaand screenshot):

kvk3

De pagina die je dan bekijkt (en eventueel het menu aan de linkerzijde), bevat de beschikbare regionale informatie.

Let op: de inhoud van de geopende pagina (en het “linker menu”), verschilt sterk per regionale kamer.

NB Indien je veelvuldig landelijk onderzoek moet doen, vergeet dan niet om na gebruik van een bepaalde regionale kamer deze weer te wissen (“wijzigen”). Zie de volgende screenshot:

kvk2

Om het nog “eenvoudiger” en zeker niet “makkelijker” te maken, hebben sommige regionale kamers ook nog eens aparte websites in gebruik. Deze aparte domeinnamen bieden dan toegang tot (dezelfde en/of veelal weer aanvullende) regionale informatie. Een voorbeeld hiervan is het digitale kenniscentrum van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland.

Op de website http://www.kennisvanmijnregio.nl vind je de actuele economische gegevens van de regio Gooi-, Eem- en Flevoland.  De site biedt een inzicht in het ondernemersklimaat en de economische ontwikkelingen, kortom een goede bron voor cijfers en informatie over deze regio. Een schat aan informatie per gemeente en deelgebied (Gooi en Vechtstreek, Eemland en Flevoland) over onder andere:

–  bedrijvendynamiek
–  aantal starters en opheffingen
–  verplaatsingen (immigratie en emigratie)

Ook vind je hier rapportages over ondermeer ondernemersprofielen, conjunctuurrapportages en de stand van zaken per gemeente in economische zin.

Meer informatie: