Het Jaarboek detailhandel 2009 (een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, HBD), biedt gedetailleerd cijfermateriaal over de gehele detailhandel en ruim 40 afzonderlijke branches. Van omzetten, prijspeil en aantallen ondernemingen en vestigingen tot exploitatieoverzichten en consumentenbestedingen in verschillende winkeltypen.

In de editie 2009 wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de winkeldichtheid. Per branche is in kaart gebracht hoeveel winkels iedere gemeente telt en hoe groot het winkelvloeroppervlak is. In het Jaarboek detailhandel zijn ook de adresgegevens van brancheorganisaties, opleidingen en vakbladen te vinden. Dit alles maakt het Jaarboek detailhandel tot het meest complete naslagwerk over de Nederlandse detailhandel.

Auteur: HBD
Druk: 1
Datum: 30/09/2009
Medium: gedrukt
Omvang: 216
Bestelnummer: OEO-17
Prijs: € 49,50

Meer informatie: http://www.hbd.nl