Op deze website is uitgebreide kennis beschikbaar over ondernemerschap en het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Nederland. De website richt zich tot beleidsmakers bij overheden en intermediaire organisaties, tot het kleinschalige bedrijfsleven en zijn adviseurs, tot onderzoekers en docenten bij kennisinstellingen en verder tot eenieder die geïnteresseerd is.

Deze kennissite maakt deel uit van het Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau EIM (onderdeel van Panteia). De website heeft een publieksfunctie en beoogt een onafhankelijke, hoogwaardige, betrouwbare en toegankelijke informatiebron te zijn.

EIM publiceert jaarlijks vele beleids- en praktijkgerichte publieksrapportages met actuele achtergrondgegevens, prognoses en onderzoeksbevindingen, voor een brede doelgroep van beleidsmakers, belangenorganisaties, georganiseerd bedrijfsleven, MKB-adviseurs, media en andere geïnteresseerden.

Bevindingen van (theoretisch en modelmatig) onderbouwend onderzoek worden gepubliceerd  in research reports voor gebruikers bij onderzoeks- en onderwijsinstellingen en andere geïnteresseerden. Deze publicaties zijn doorgaans in het Engels, ze zijn immers ook van belang voor buitenlandse onderzoekers (zie ook de Engelstalige versie van deze site: http://www.bisn.nl/?p=55).

Via de pagina kerncijfers op de www.ondernemerschap.nl website, zijn tabellen met kerngegevens over verschillende aspecten van het MKB beschikbaar. Zo is bijvoorbeeld snel inzicht te krijgen in het aantal ondernemingen dat in het afgelopen jaar is gestart en gestopt in een bepaalde sector, cijfers over afzet, werkgelegenheid, winst, arbeidsproductiviteit en financiering.

EIM maakt zowel in het voorjaar als in het najaar prognoses over nieuwe ontwikkelingen in het MKB, uitgesplitst naar een 15-tal sectoren. Deze worden vastgelegd in de dataset Reeksen kerngegevens MKB (incl. prognoses).

In het voorjaar wordt hiervan verslag gedaan in de publicatie ‘Kleinschalig Ondernemen’, waarbij vooral ingegaan wordt op algemene MKB-ontwikkelingen. In het najaar verschijnt de publicatie ‘Ondernemen in de Sectoren’. Hierin wordt specifiek ingegaan op ontwikkelingen binnen sectoren.

Meer informatie: www.ondernemerschap.nl