In het Handelsregister vind je informatie over circa 1,8 miljoen bedrijven, stichtingen en verenigingen in Nederland. Sinds op 1 juli 2008 de nieuwe Handelsregisterwet in werking is getreden, is het de basisregistratie van alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland. Met het stelsel van zogenaamde basisregistraties, verbetert de overheid de dienstverlening aan bedrijven, instellingen en burgers. Gegevens die al geregistreerd zijn, zoals naam, adres en vestigingsplaats, worden binnen de overheid gedeeld en mogen door een andere overheidspartij niet nogmaals worden gevraagd. Later meer over basisregistraties.

Tot voor 1 juli 2008 waren veel van de zogenaamde vrije beroepsbeoefenaren niet verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister. Hetzelfde gold voor bijvoorbeeld eenmanszaken in de landbouw en visserij, zogenaamde maatschappen in diverse branches, straatventers, kunstenaars en kerkgenootschappen. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Handelsregisterwet is dat veranderd. Ook deze groepen moeten zich voor het eind van dit jaar, registreren in het Handelsregister. De overgangstermijn om alle nieuwe inschrijvingen gefaseerd en gemakkelijk te laten verlopen loopt namelijk nog tot en met 31 december 2009.

Er zijn vier mogelijkheden om het Handelsregister Online te raadplegen:

  1. Zoeken op handelsnaam
  2. Zoeken op postcode en huisnummer
  3. Zoeken op straatnaam
  4. Zoeken op KvK-nummer      

Naast officiële uitreksels, biedt het handelsregister ook mogelijkheden om adresbestanden te maken. Overigens, heb je om gebruik te kunnen maken van Handelsregister Online, wel een (gratis) toegangscode nodig. Je betaalt echter alleen voor gegevens die je afneemt.  

Meer informatie: www.kvk.nl/handelsregister