Nog een paar weekjes en dan ga je voor alle ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels) van gemeenten, provincies en rijk, naar één en dezelfde website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De zogenaamde digitale verplichtingen uit de Wet ruimtelijke ordening, treden op 1 januari 2010 in werking.

Voor de ingewijden: denk aan RO Standaarden 2008, DURP Standaarden 2006 en PDF-plancontour 2008 standaarden.

ruimtelijke plannen

Voor leken: denk aan informatie. Maar denk vooral ook aan: een recente internetbrowser, installeren van browser plugins, Javascript en Flash player. Ook benodigd: schermresolutie 1024×768 met 16-bits kleurdiepte (of hoger). Daarnaast dient pc en internetverbinding voldoende snel te zijn om de website zonder vertraging te tonen. Ook is hier weer hoger, zwaarder, sneller, beter, meer, heftiger, nieuwer, duurder, etc, aanbevolen.

Nieuwsgierig, bekijk de pilot op : http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/.