Sinds 1949 is de in Haarlem gevestigde ABC Uitgeverij actief op het gebied van bedrijfs- en handelsinformatie.
ABC Uitgevers verzamelt, verrijkt en publiceert door bedrijven zelf opgegeven informatie en vrij verkrijgbare informatie van en over Nederlandse bedrijven die vooral “business to business” werken.

ABC Nederland biedt toegang tot de contactgegevens, informatie over het management, de financiële positie, de activiteiten en de producten en diensten van circa 210.000 Nederlandse bedrijven actief binnen de sectoren handel, industrie en dienstverlening

ABC Marketing (let op, webadres wijkt af van naam) bevat informatie over producten, diensten en bedrijven (circa 368.000) in Nederland, België en Luxemburg. ABC Marketing biedt de mogelijkheid om aangepaste gegevens voor mailing en marketing doeleinden te downloaden.

Meer informatie: