Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de afgelopen jaren diverse nieuwe vormen van data visualisatie aan haar al zeer uitgebreide informatie-aanbod toegevoegd. Naast onderzoekrapportages vol tabellen, histogrammen, taart- , staaf- en lijngrafieken, jaarboeken, artikelen, persberichten, kaartmateriaal zijn er ook verschillende zogenaamde (web-based) data visualisaties ontwikkeld.

In veel gevallen bieden de visualisaties meer inzicht in de samenhang van de belangrijkste data op een specifiek gebied. Maar net als met iedere weergave, is het altijd belangrijk te begrijpen waar je nu eigenlijk echt naar kijkt. Lees daarom vooral altijd de aanwezige toelichtingen en maak (bewust) gebruik van de beschikbare “controls”.

Op dit moment zijn ondermeer de volgende data visualisaties beschikbaar:

 • Bevolkingspiramide
 • Conjunctuurdashboard
 • Conjunctuurklok
 • E-commerce door bedrijven
 • Exportradar
 • Goederenvervoer over zee
 • Grootste prijsveranderingen
 • Huizenmarkt
 • Inkomensverdeling
 • Internationale handel
 • Opstart nieuwe onderneming
 • Vakantiebestemmingen
 • Werkende moeders

Meer informatie: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/publicaties/webpublicaties/interactief/default.htm.