Drie agentschappen van Economische Zaken gaan samen verder onder de naam Agentschap NL. De EVD, Octrooicentrum Nederland en SenterNovem hebben vanaf 1 januari 2010 hun krachten gebundeld.

  • De EVD stimuleert initiatieven in internationaal ondernemen en samenwerken.
  • Octrooicentrum Nederland is de octrooiverlenend instantie voor Nederland en stimuleert het gebruik van het octrooisysteem.
  • SenterNovem voert een groot aantal regelingen en programma’s uit op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

Op het gebied van duurzaamheid, innovatie, samenwerking en internationaal ondernemen is er voortaan één organisatie waar ondernemers, kennisinstellingen en overheden terecht kunnen voor informatie, advies, financiering en netwerken. De expertises binnen Agentschap NL zijn ondergebracht in vijf verschillende divisies: NL Energie en Klimaat, NL EVD Internationaal, NL Innovatie, NL Milieu en Leefomgeving en NL Octrooicentrum. Het EZ agentschap zal ook opdrachten uitvoeren voor andere departementen zoals VROM, Buitenlandse Zaken, LNV en Verkeer en Waterstaat.

De eerder beschreven url-kwestie (zoals hieronder beschreven) is inmiddels (bijna) opgelost. Tegenwoordig is Agentschap NL benaderbaar op http://www.agentschapnl.nl (let op de de dubbele “nl”).

Opvallend is dat binnen korte tijd alweer een nieuwe naam vanuit EZ wordt gelanceerd, waarvan de domeinnaam allang en breed in gebruik blijkt te zijn. Op zich anno 2009 niet gek natuurlijk , maar gezien de recente geschiedenis van de “kredietdesk” (zie hier voor aankondiging, de eerder bestaande www.kredietdesk.nl en de uiteindelijke url www.ondernemerskredietdesk.nl), had ik eigenlijk wel verwacht dat ze nu hier wel scherper op zouden zijn. 

Want wat is het geval, ook op http://www.agentschap.nl/ vind je nu nog hele andere informatie (in dit geval van SZW). En zelfs de url http://www.agentschapnl.nl/ is ook al geclaimd, evenals http://www.agentschapnl.com. Kortom, voor meer informatie zie vooralsnog: www.ez.nl.

Ooit zal ook de meer logische url www.agentschap.nl in gebruik genomen worden.
Nee, “ze” maken het er niet makkelijker op…