MD Info (lees hier) levert al langer nieuws-op-maat. Met korte samenvattingen van vooral tijdschriften, vak- en dagbladen, zijn zij al jaren een unieke bron binnen Nederland. De laatste jaren maakte een aantal websites al deel uit van de bronnenlijst. Deze zal vanaf 3 mei uitgebreid worden met enkele honderden nieuwe websites.

MD Web Info moet even informatief, gedetailleerd en relevant gaan worden als het nieuws dat zij nu leveren via MD Info. Deze dienst verandert overigens dan van naam en gaat MD Print Info heten.

MD Info (een al lan bestaande print-abstracting service) betreedt hiermee het terrein van nieuwe “concurrenten” als HowardsHome. Deze bron (uniek als website-abstracting service) heeft echter een bronnenlijst van meer dan 6000 Nederlandstalige bronnen op internet. Voorlopig dus ook zeker een bron om goed in de gaten te houden.

Een belangrijk verschil tussen de twee “concurrenten”, is de manier waarop de informatie toegankelijk wordt gemaakt. De slimme Howard doet zoveel mogelijk automatisch. MD Info is nog steeds eerlijk en goed hand(redactie)werk.

Meer informatie: