LEI Wageningen UR en het CBS hebben opnieuw het naslagwerk Land- en tuinbouwcijfers uitgebracht. De jaarlijkse publicatie biedt een breed statistisch overzicht van de belangrijkste gegevens die de ontwikkeling van de land- en tuinbouw in Nederland beschrijven. De (gratis) pdf bevat een groot aantal zeer gedetailleerde tabellen over ondermeer de structuur (bedrijven en arbeidskrachten), productie, prijzen, inkomen en agrarische handel. Daarnaast wordt de Nederlandse land- en tuinbouw ook in een nationaal en Europees perspectief geplaatst.

Nieuw op de website van LEI-WUR is de Barometer Agrarische Sectoren. Informatie over de economische situatie in het lopende jaar op Nederlandse veehouderijbedrijven en in de sierteeltsector onder glas.

De barometer van de veehouderijsectoren richt zich op melkvee, leghennen, vleeskuikens, vleesvarkens en fokvarkens en biedt informatie over de ontwikkeling van prijzen, kosten en opbrengsten en de achtergronden daarbij. Voor de sierteeltsectoren onder glas – snijbloemen en potplanten – geeft de barometer een gedetailleerd marktbeeld op basis van ontwikkelingen in de veilingomzet en exportwaarde van sierteeltproducten.

De barometer vervangt de kwartaalrapportages die het LEI in het verleden publiceerde.

Actueel nieuws van LEI-WUR volg je via de eerder besproken e-mailnieuwsbrief LEI Actueel.

Meer informatie: