Twaalf ‘koplopergemeenten’ zijn vorige maand als eerste over gegaan op de nieuwe Basisregistratie Personen (BRP). Met het BRP moet het bijhouden en uitwisselen van gegevens sneller, eenvoudiger en goedkoper worden dan met de huidige Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA).

De invoering van de BRP is een pilot voor één landelijke registratie met persoonsgegevens van de inwoners van Nederland en Nederlanders in het buitenland. De GBA werkt nog met “losse” databases. Het is de bedoeling dat uiterlijk in 2016 alle 415 gemeenten werken met deze nieuwe registratie.

De twaalf koplopergemeenten zijn Alkmaar, Amstelveen, Bloemendaal, Capelle aan den IJssel, Haarlemmermeer, Hoogezand-Sappemeer, Leiderdorp, Noordenveld, Valkenburg aan de Geul, Waalwijk, Zoetermeer en Zoeterwoude. Bij het ontwikkelen en invoeren van de BRP werkt het ministerie van BZK nauw samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR).

Voor meer informatie :