Begin deze week zijn er vier nieuwe ‘open’ webservices ontsloten via Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). Het Centraal Bureau voor de Statistiek biedt nu voor het eerst Wijken en Buurten 2011 en het Bestand Bodemgebruik 2008 en Bevolkingskernen 2008 aan via PDOK. De Dienst Landelijk Gebied (DLG/Min EL&I) ontsluit Nulmeting Op Kaart 2007 en stelt het Agrarisch Areaal Nederland (AAN) open. Het aantal open webservices via PDOK komt hiermee op 27.

Nulmeting Op Kaart 2007

De Nulmeting op Kaart 2007 (NOK2007) van DLG geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) op 1 januari 2007. Het betreft realisatie van de begrenzing, verwerving en inrichting. De NOK2007-kaart bestaat uit drie onderdelen: voortgang van de EHS, voortgang van RodS en eigendommen van BBL buiten de begrenzingen van EHS en RodS.

Wijken en Buurten 2011

De wijk- en buurtkaart 2011 van het CBS bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten, de kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten.De wijk- en buurtkaart is samengesteld uit drie bronnen. De gemeentegrenzen op land volgen de kaart van gemeentegrenzen van het Kadaster, maar zijn gegeneraliseerd. De buurtgrenzen hebben de opgave van gemeenten als basis en de grens van het land met grotere wateren is gebaseerd op de meest recente kaart van het Bestand Bodemgebruik van het CBS.

Bestand Bodemgebruik 2008

Het Bestand Bodemgebruik 2008 bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland zoals verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen en binnen- en buitenwater. De begrenzingen zijn voor een groot deel gebaseerd op de Basis Registratie Topografie (BRT). Bij het interpreteren zijn luchtfoto’s leidend geweest. De gegevens zijn ingewonnen in de zomer van 2008.

Bevolkingskernen 2008

De CBS-kaart met bevolkingskernen in Nederland bevat de digitale geometrie met de grenzen van de bevolkingskernen. Naast de geografische naamgeving en geometrische lokalisering, is er ook een indeling naar inwonertal beschikbaar, evenals uitgebreide inwonersstatistieken, woongegevens en informatie over nabije voorzieningen (bijvoorbeeld de afstand tot winkels voor dagelijkse boodschappen).

Meer informatie: