Het Statistisch jaarboek is al vele jaren een vertrouwde uitgave van het CBS. De editie 2012 biedt wederom in een handzaam formaat de belangrijkste cijfers over de Nederlandse samenleving op het gebied van bevolkingsgroei, leefstijl en gezondheid, onderwijs, werkloosheid, de ontwikkeling van de bouwnijverheid en industrie, en vele andere. Je kunt de publicatie bestellen en downloaden als pdf-formaat of als e-book (in het formaat epub).

Kenners gaan natuurlijk al jaren direct naar de statistische bronbestanden van het CBS via CBS Statline. Maar ook experts maken nog wel eens stiekum gebruik van deze handige uitgave. Immers de vele tabellen geven een goede impressie (en handige zoekwoorden!) die je vervolgens binnen statline kunt benutten om eigen tabellen op maat te maken.

Meer informatie: