De BGT moet vanaf 1 januari 2016 dé grootschalige topografische ondergrond van Nederland gaan worden. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel voor een uniforme landdekkende digitale basiskaart. Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State.

De BGT dient ter vervanging van diverse bestaande grootschalige topografische bestanden en regelt de eenduidige vastlegging van topografische gegevens. Denk hierbij aan de ligging van wegen, water, spoorlijnen, maar ook terreinen, gebouwen, kunstwerken en waterkeringen. De gedetailleerde digitale kaart van Nederland is op schaal 1:500 tot 1:5000.

In de wet BGT is geregeld dat al deze objecten op elkaar aansluiten zodat er een dekkend beeld van Nederland ontstaat. De BGT zal beheerd worden door het Kadaster. De BGT zal ook buiten de overheid beschikbaar worden gesteld. In het kader van het ‘Open Data’ beleid van het Rijk, wordt data die met belastinggeld worden ingewonnen, voor alle burgers en bedrijven ‘om niet’ beschikbaar gesteld. Binnenkort is er dus eindelijk een fatsoenlijk alternatief voor de “kabouter CD’s” (digitale Topo NL 1:25.000 stafkaarten).

Meer informatie: