Jaarlijks publiceert LEI Wageningen UR in samenwerking met het CBS, de land- en tuinbouwcijfers. Dit jaar zijn de cijfers voor het eerst alleen nog maar digitaal beschikbaar. De land- en tuinbouwcijfers geven een goed overzicht van de ontwikkeling binnen deze sectoren, met vooral cijfers over aantallen arbeidskrachten, bedrijven en producten, en in- en uitvoer.

land en tuinbouwcijfers

De tabellen zijn toegankelijk gemaakt via trefwoorden en een classificatieschema en kunnen gedownload worden voor verdere bewerking.

Meer informatie: