Het Centraal Bureau voor de Statistiek zal geen vervolg meer uitgeven op de tweejaarlijkse publicatie Gemeente Op Maat. In plaats hiervan is het CBS gestart met een nieuwsbrief (pdf). Deze halfjaarlijkse uitgave bevat informatie over beschikbaar gekomen regionale en ruimtelijke statistieken en is vooral gericht op lezers bij gemeenten en andere decentrale overheden.

Meer informatie: