De nieuwe Kennisite Topsectoren (www.topsectorenonderzoek.nl) biedt informatie over negen Nederlandse topsectoren:

  • Agro&food
  • Chemie
  • Creatieve industrie
  • Energie
  • High tech systemen en materialen
  • Life sciences & health
  • Transport en opslag
  • Tuinbouw en uitgangsmaterialen
  • Water

Voor iedere topsector is een ‘factsheet’ beschikbaar. Deze bevat onder andere een toelichting op de structuur van en ontwikkeling binnen de betreffende topsector. De sheets kennen een systematische en gestandaardiseerde opbouw. Hiermee zijn ze over de jaren heen, goed vergelijkbaar. Het rapport ‘Topsectoren: Beeld en Ontwikkeling’ bevat de bundeling van de meest recente factsheets (oktober 2013) en is beschikbaar als download.

De onderliggende kerncijfers zijn afkomstig van het CBS en Panteia (topsectorenpanel en/of PRISMA-model). De data zelf wordt verkregen via panelmetingen.

De informatievoorziening over topsectoren valt onder het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (zie www.ondernemerschap.nl) van het Ministerie van Economische Zaken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Panteia/EIM.

Meer informatie: