Toegang tot geografische informatie wordt steeds belangrijker. Hoewel deze bron niet Nederlands is (wel Nederlandstalig), hier nu aandacht voor de website Geopunt.be (http://www.geopunt.be/).

België en dan met name Vlaanderen, is immers een belangrijke handelspartner voor Nederland. Geopunt.be is de nieuwe centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie in Vlaanderen. De site bundelt alle mogelijke beschikbare geografische informatie voor burger, bedrijf en overheid. Via Geopunt.be wordt historisch en digitaal kaartmateriaal voor iedereen toegankelijk gemaakt. Denk hierbij aan luchtfoto-opnames en topografische en kadastrale kaarten uit de 18de en 19de eeuw. Veel van de geografische gegevens zijn beschikbaar als webservices.

Geopunt maakt het mogelijk om gegevens uit verschillende bronnen te combineren en inzicht te krijgen in de waarde, de eigenschappen en de bruikbaarheid van het terrein. Een burger op zoek naar een bouwgrond of woning kan naar een geschikte locatie zoeken in functie van de nabijheid van scholen, kinderopvang, openbaar vervoer. Een bedrijf kan op zoek gaan naar een geschikte bedrijfs- of winkellocatie op basis van demografische gegevens, mobiliteit, beschikbaarheid van bedrijventerreinen.

http://youtu.be/vd6FqwdisJQ

Het geoportaal is het Vlaams knooppunt in de Europese geografische data-infrastructuur en voldoet hiermee aan de vereisten van de Europese INSPIRE richtlijn. Geopunt.be is het uithangbord van GDI-Vlaanderen, een samenwerkingsverband voor geografische informatie.

Meer informatie: