Jaarlijks publiceert het CBS een handig hulpmiddel voor de gebruikers van regionale gegevens en indelingen binnen de databank CBS Statline. Versie 2014 van “Kaarten regionale indelingen” bestaat uit een drietal kaarten:

– Provincies
– COROP-gebieden 2014
– Stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties 2014

Elke kaart bevat de betreffende regionale indeling met de (nieuwe) gemeentelijke indeling als ondergrond. Bij iedere kaart is apart aangegeven welke gemeenten ertoe behoren. De publicaties zijn onderdeel van de reeks “Nederland regionaal” (als download beschikbaar vanaf 2000).

Sinds 1 januari 2014 telt Nederland 403 gemeenten. Er heeft een herindeling plaatsgevonden in Friesland en Zuid-Holland.

De nieuwe gemeente De Friese Meren is ontstaan uit een fusie van Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Skarsterlân en een deel van Boarnsterhim. De rest van Boarnsterhim is verdeeld over Heerenveen, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. De gemeente Boarnsterhim is per 2014 opgeheven.

Friesland per 1-1-2014 - bron CBS

In Zuid-Holland is Alphen aan den Rijn uitgebreid met Boskoop en Rijnwoude.

Echte liefhebbers bestellen de kaarten op ouderwets papier. Verkrijgbaar op klein (schaal 1 : 800 000) en groot formaat (schaal 1 : 400 000). De kaart van stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties is overigens alleen klein formaat beschikbaar.

Meer informatie: