Gedurende het afgelopen jaar konden we op de site detailhandel.info al de belangrijkste historische datasets van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel terugvinden. Recent is de website vernieuwd. De site bevat weer actuele feiten en cijfers over de detailhandelssector en de achterliggende branches.

detailhandel

De vernieuwde website is een initiatief van Stichting Detailhandelseconomie en Maatschappij (StiDEM) in samenwerking met Detailhandel Nederland en het onderzoeksbureau Panteia. Voorheen voorzag het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) geïnteresseerden van feiten en cijfers over de sector detailhandel. Door de opheffing van het HBD dreigden dergelijke cijfers verloren te gaan. Gelukkig is er nu weer een goede bron voor informatie over deze belangrijke sector.

Meer informatie: