Agrimatie, de website van LEI Wageningen UR met statistische informatie over het Nederlandse agrocomplex, is recent uitgebreid met agrarische handelsdata en langjarige ontwikkelingen van agrarische prijzen. Dit als aanvulling op de data uit de CBS Landbouwtelling en het LEI Bedrijveninformatienet die al langer beschikbaar was.

Het portal geeft toegang tot informatie over prijzen, economisch resultaten voor typen bedrijven, duurzaamheidsindicatoren, arealen, dieren, arbeid, bodemgebruik, gewasbescherming en weidegang.

De website wordt zowel het Nederlands als in het Engels aangeboden (agrofoodportal.com).

Meer informatie: