Het RIVM heeft recent een gezondheidsprofiel voor alle Nederlandse gemeenten gepubliceerd. Hiermee is het mogelijk om specifieke informatie over de volksgezondheid per gemeente te vergelijken met het gemiddelde en de landelijke trendcijfers.

Het gezondheidsprofiel geeft per gemeente onder andere demografische gegevens weer, zoals een geïndexeerde bevolkingsgroei, geboorteoverschot, migratiesaldo en bevolkingspiramiden. Ook opgenomen zijn verschillende gezondheidsdeterminanten zoals roken, drinken en overgewicht.

rivm gezondheidsprofiel

Het unieke van de nieuwe site is dat bestaande gegevens nu op gemeentelijk niveau bij elkaar zijn gezet. Dit levert per gemeente een overzicht van beschikbare cijfers, waarbij ook nationale en regionale cijfers en trends worden weergegeven.

De gemeentelijke gezondheidsprofielen zijn door RIVM gemaakt in samenwerking met GGD GHOR Nederland en de GGD’en in opdracht van het ministerie van VWS.

Meer informatie: