Zeker in deze tijd van big data, kan het geen kwaad om je af en toe te verdiepen in belangrijke wijzigingen. Als je cijfers vergelijkt, moet je immers wel weten waar deze op zijn gebaseerd. Zo is recent de basis voor de zogenaamde Landbouwtelling gewijzigd.

Met ingang van 2016 wordt in de Landbouwtelling gebruikgemaakt van informatie uit het Handelsregister. Alleen bedrijven die ingeschreven staan met een agrarische SBI-code (Standaard BedrijfsIndeling) tellen nu nog als een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip ‘actieve landbouwer’ uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De nieuwe definitie binnen de Landbouwtelling heeft vooral invloed op het aantal bedrijven. Het CBS spreekt van een duidelijke trendbreuk. Er staan nu 54 duizend bedrijven te boek als landbouwbedrijf, vorig jaar waren dat er nog 63 duizend.

Bedrijven die niet langer worden gezien als landbouwbedrijf, zijn bijvoorbeeld maneges, kinderboerderijen en natuurbeheerorganisaties. Bij het merendeel van deze bedrijven was ook slechts zeer beperkt sprake van landbouwactiviteiten.

Meer informatie: