Een prima naslagwerk voor de mobiliteitssector is Mobiliteit in Cijfers. Deze jaarlijkse uitgave van de stichting BOVAG-RAI geeft uitvoerige informatie over het bezit en gebruik van vervoermiddelen in Nederland. De uitgave kent twee delen: er is een editie over auto’s en een editie over tweewielers. Beide uitgaven bevatten veel cijfermateriaal.

bovag-rai

BOVAG-RAI Mobiliteit in Cijfers Auto’s geeft uitvoerige informatie over het bezit en gebruik van personen- en bedrijfsauto’s, registraties, onderhoud en de ontwikkelingen op het gebied van files. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de economische en fiscale betekenis van deze vervoermiddelen.

De editie ‘Tweewielers’ brengt de Nederlandse markt voor motorfietsen, fietsen en brom/snorfietsen nauwkeurig in kaart.

De publicaties kunnen via de website bekeken worden. Er is ook een mogelijkheid om de edities als pdf op te slaan.

Meer informatie: