Binnen Nederland zijn er diverse regionale indelingen in gebruik. De belangrijkste bestuurlijke, statistische en onderwerpgerichte regionale indelingen in Nederland worden door het CBS bijgehouden. Voor de gebruikers van regionale gegevens en indelingen, zijn er deze week twee nieuwe kaarten beschikbaar gekomen. De kaarten lopen vooruit op de aanstaande gemeentelijke herindelingen per 1-1-2017.

corop-2017

Echte liefhebbers bestellen nog een versie op papier (schaal 1:800.000). Maar je kunt ze natuurlijk ook gewoon downloaden. Zie:

Vanaf dit jaar zijn er via het CBS geen gegevens meer beschikbaar over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten. Verschillende instanties bleken afwijkende indelingen te hanteren. Hierdoor is er volgens het CBS niet langer sprake van één standaard.

Meer informatie: