Caribisch Nederland is sinds 2010 de officiële benaming voor de Nederlandse eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de Caribische Zee. Deze eilanden (ook bekend als BES-eilanden) waren voorheen onderdeel van de Nederlandse Antillen, maar zijn nu ‘bijzondere gemeenten’ van Nederland.

De CBS publicatie “Trends in the Caribbean Netherlands 2016” biedt in een handzaam formaat de belangrijkste cijfers op economisch en sociaal gebied over de Caribisch Nederlandse samenleving.

trends-in-the-caribbean-netherlands-2016

Het boek, dat jaarlijks verschijnt, bevat verschillende thema’s zoals demografie, prijzen, energie, water en de arbeidsmarkt.

Meer informatie: