Elk jaar brengt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) het Mobiliteitsbeeld uit. Het onderzoek beschrijft de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland en is opgedeeld in een aantal thema’s:

  • personenvervoer,
  • bereikbaarheid,
  • goederenvervoer,
  • regionaal beeld,
  • verkeersveiligheid en milieu
  • maatschappelijk belang.

Elk thema bestaat uit hoofdboodschappen, die vervolgens in twee lagen worden uitgewerkt: ‘toelichting’ en ‘verdieping en verklaring’. Daarna volgen achtergronddocumenten die zijn gerangschikt naar thema en naar hoofdboodschap. Zo vind je via de website snel antwoord op vragen als: Hoe staat het met de groei van het autoverkeer? Hebben we meer of minder last gekregen van files en verkeersdrukte? Welke rol speelt het openbaar vervoer? Wat zijn de ontwikkelingen in het goederenvervoer?

mobiliteitsbeeld

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) is opgericht in 2006 en is een zelfstandig instituut binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Het KiM levert de kennis voor het mobiliteitsbeleid van IenM. Het KiM werkt samen met planbureaus, kennisinstituten, universiteiten en met Rijkswaterstaat, Dienst Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS-WVL).

Meer informatie: