De jaarlijkse publicatie Cultuur in Beeld beschrijft de ontwikkelingen in de gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde cultuursector. Als lezer krijg je een goed beeld van de culturele en creatieve sector in brede zin.  Cultuur in Beeld 2016 is gebaseerd op onderzoek en op gegevens van het CBS, het SCP, de cultuurfondsen, verschillende brancheorganisaties, gemeenten en het ministerie van OCW.

cultuur-in-beeld

Het in opdracht van OCW uitgevoerde onderzoek naar de economische ontwikkelingen in de cultuursector (2009-2015) gaat met name in op de filmsector, de podiumkunsten, musea en beeldende kunst.

Net als in voorgaande jaren is er ook een Kamerbrief beschikbaar. Hierin gaat de Minister in op actuele thema’s en prioriteiten in het cultuurbeleid.

Meer informatie: