Jaarlijks verschijnen er een tweetal onderzoeken in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu over haven gerelateerde bedrijfsactiviteiten en het maritieme cluster. De Maritieme Monitor geeft een beeld van de economische ontwikkeling binnen het maritieme cluster. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de stichting Nederland Maritiem Land.

ml_clustermodel_nl-1

In de monitor vind je informatie over havens, offshore, maritieme toeleveranciers, zee- en binnenvaart, visserij, waterbouw, scheepsbouw, jachtbouw/watersportindustrie en maritieme dienstverlening en kennisinstituten.

Wil je een compleet beeld van de bedrijfskolom, dan is er ook nog de Havenmonitor beschikbaar. Dit jaarlijkse onderzoek gaat in op de economische ontwikkeling van het niet-maritieme bedrijfsleven in zeehavens. Sectoren die aan bod komen zijn (dienstenverlening aan het) vervoer, overslag/opslag, industrie en groothandel.

Meer informatie: