De  ‘Monitor ZZP’ers in de bouw 2015 – tweede halfjaar’ is al weer de vierde in een reeks van publicaties over de gang van zaken bij zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in de bouwnijverheid. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) brengt deze monitor twee maal per jaar uit. Het laatste rapport gaat over het tweede halfjaar van 2015 en gaat in op vragen als:

  • Hoeveel uren werkten zzp’ers per week?
  • Welk uurtarief brachten zij meestal in rekening?
  • Wat waren de ontwikkelingen m.b.t. de werkvoorraad en de bezettingsgraad?
  • Was er sprake van omzetgroei?
  • Hoe ontwikkelde zich het inkomen van zzp’ers?
  • Hadden zzp’ers te maken met specifieke knelpunten in de bedrijfsvoering?

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Programmaraad Bouwnijverheid. De uitkomsten zijn gebaseerd op een halfjaarlijkse internetenquête onder zzp’ers in de bouw.

Meer informatie: