Iedere maand januari zijn er weer verschillende big-data modellen die je moet aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Vanaf begin dit jaar telt Nederland 388 gemeenten (2 minder dan vorig jaar).  In 1996 waren er nog 626 gemeenten. De afgelopen 20 jaar is bij 57% van het Nederlandse grondgebied sprake van statistische wijzigingen ten aanzien van de gemeentenaam en soms gemeentecode.

Na 1996 kregen 358 gemeenten te maken met grenswijzigingen, er zijn 55 fusiegemeenten en bij 72 gemeenten is er sprake van toevoegingen van grondgebied van buurgemeenten. Het gemiddelde landoppervlak van gemeenten is nu bijna 8 700 hectare. Het Gelderse Westervoort is de kleinste gemeente (703 hectare), Noordoostpolder is met met ruim 46 duizend hectare de grootste.

Meer informatie: