De Nederlandse overheid heeft nieuwe satellietdata online beschikbaar gesteld. De open data zijn vooral bedoelt voor boeren, zij kunnen dit gebruiken om duurzamer en efficiënter te produceren. De datasets geven gedetailleerde informatie over onder meer de bodem, atmosfeer en de ontwikkeling van gewassen. Gespecialiseerde bedrijven kunnen dit omzetten in irrigatie-, bemestings- en bespuitingsadvies. Maar de data kan door iedereen vrijelijk worden gebruikt.

De data komt van de SPOT-satellieten die op een afstand van 500 tot 900 kilometer in een baan om de aarde cirkelen. Zij verzamelen informatie over bodemkwaliteit, vochtgehalte, temperatuur en atmosfeer. Ook kan de ontwikkeling van de biomassa en het stikstof- en zetmeelgehalte in het gewas worden geanalyseerd. Daarnaast verzamelen de satellieten informatie op tal van andere terreinen zoals de ontwikkeling van waterkwaliteit, bosbouw en natuur.

De satellietdata is beschikbaar via satellietdataportaal.nl, een landingspagina bij het Netherlands Space Office (NSO) . Het satellietdataportaal biedt toegang tot ruwe satellietdata van Nederland gericht op professionele gebruikers. Ook is er voorbewerkte satellietdata beschikbaar.

Meer informatie: