Ooit begonnen als het onmisbare CBS naslagwerk “Statistisch Zakboek”, nu uitgegroeid tot de informatieve webpublicatie “Trends in Nederland“.

Net als andere jaren, bevat deze uitgave weer een bloemlezing van de CBS-cijfers, en een beschrijving van trends op het gebied van economie, arbeid en inkomen, en maatschappij.  De 2018 uitgave besteedt extra aandacht aan onder meer leraren in het basisonderwijs, netto-arbeidsparticipatie en de economie.

Trends in Nederland 2018

Trends in Nederland 2018

Meer informatie: