Op het niveau van volledige postcodes (PC6) en het numeriek deel van de postcode (PC4) verschijnen zo nu en dan publiek toegankelijke (betaald en gratis) gegevens. Onlangs is bij het CBS nieuwe data beschikbaar gekomen.

Op postcode-6 niveau zijn (tegen betaling) maatwerk gegevens beschikbaar over inwoners, particuliere huishoudens, woningen, energie, inkomen, sociale zekerheid en geografie. De nieuwe postcode-4 bestanden bevatten gegevens over dezelfde onderwerpen per numeriek deel van de postcode (1234). Deze gegevens zijn vrij toegangelijk.

In tegenstelling tot gegevens per postcode-4 is het maken van postcode-6 bestanden geen onderdeel van het standaard werkpakket van het CBS, maar valt het onder maatwerk waarvoor het CBS een vergoeding vraagt. Wanneer je deze postcode-6 bestanden wilt gebruiken, moet je contact opnemen met maatwerk@cbs.nl of de CBS Infoservice.

Meer informatie: