Handel houdt zich niet aan landsgrenzen. Daarom zijn ook buitenlandse bronnen interessant voor Nederlandse bedrijven. Hoeveel winkelvloeroppervlakte en winkels zijn er in Vlaamse gemeenten? Welk deel daarvan is gevuld en welk deel staat leeg? Hoe gevarieerd is het handelsaanbod?

De verschillende Vlaamse provincies publiceren cijfers over de detailhandel via een dashboard op www.provincies.incijfers.be. Je kan zowel provincies als onderliggende gemeenten met elkaar vergelijken.

Naast feiten over detailhandel is er grote hoeveelheid socio-demografische en socio-economische data via deze site beschikbaar. Ondere andere informatie over het aantal starters, stoppers en actieve ondernemingen.  De databank geeft toegang tot statistische informatie binnen de volgende thema’s:

 • bevolking en huishoudens
 • arbeidsmarkt
 • economische activiteit
 • welvaart en armoede
 • wonen
 • onderwijs
 • gezondheid en handicap
 • zorgaanbod
 • bodembezetting
 • klimaat
 • veiligheid

Cijfergegevens zijn veelal beschikbaar vanaf 2008. De site is een product van de samenwerking Data & Analyse van alle Vlaamse Provincies.

Meer info: